top of page

O MNĚ

OSOBNÍ PROFIL

MGR. JITKA NOVÁKOVÁ

Absolvovala jsem magisterský obor Fyzioterapie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Studium jsem ukončila v roce 1999.

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut jsem získala od Ministerstva zdravotnictví ČR v roce 2006, registrační číslo 024-0069-5319.

Dětské fyzioterapii se věnuji od roku 2000.

ODBORNÁ PRAXE

 • Fyzio-Ichtys - soukromá praxe (od 2019)

 • Dětská ambulantní fyzioterapie v Rehabilitačním centru Kopřivnice (2013 – 2016)

 • Fyzioterapie ve FN Olomouc – JIP NEU, NCH, neonatologie (2004 – 2007)

 • Fyzioterapie na rehabilitačním oddělení denního stacionáře Jitro pro děti s převážně tělesným postižením (2000 – 2004)

 • Odborný asistent LF UP – KRTVL (2004 - 2007)

 • Externí učitel FTK UP – katedra fyzioterapie (2002-2004)

tvar Jitka_edited.jpg

KURZY A OSVĚDČENÍ

 • DNS - A, B, C o. garant Prof.PaedDr.Pavel Kolář, Ph.D., CPM Pavla Koláře, (2023)

 • Refresh kurz Vojtovy metody, o. garant Bc. Věra Kováčiková, RL-Corpus (2019)

 • Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě, o. garant MUDr. Doležal (2014)

 • Terapeutický koncept „Bazálních posturálních programů“ podle Čápové, o. garant MUDr. Doležal (2014)

 • Kinesiotaping, Dexter Academy, (2014)

 • Léčba funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové, o. garant p. Volejníková (2007)

 • Aplikovaná kinesiologie, cvičení na míčích a labilních plochách, o. garant PaedDr. Švejcar, (2002)

 • Cvičení s pružnými tahy a míči, o. garant PaedDr. Pavlů, (2002)

 • Metoda V. Vojty A, B, C, o. garant Bc. Kováčiková, RL-Corpus (ukončení – květen 2001)

SEMINÁŘE A WORKSHOPY

 • Asymetrie u kojenců, Mgr. L. Pospíšilová, Bc. V. Skaličková, Dětská nemocnice Brno, 2023

 • Únikové mechanismy v terapii dle Vojty, Bc. V. Skaličková, RL-Corpus, 2023

 • Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, Prof. PaedDr. Kolář, Ph.D., 2022

 • Neurokineziologické vyšetření dítěte dle Vojty pro fyzioterapeuty, RL-Corpus, 2022

 • Role Vojtovy metody v terapii dětí s DMO ve vztahu k věku dítěte, Mgr. Kutín ČVS, 2019

 • Něžná náruč rodičů metodou Evy Kiedroňové, E. Kiedroňová, 2019

 • Poznej své pánevní dno, Mgr. Nakládalová, 2016

 • Kineziologická analýza a terapie pacienta Vojtovou metodou, Skaličková IVG, 2015

 • Komplexní terapeutické postupy pro novorozence a kojence se specifickými potřebami, Olga Večeřová, ČADBT, (2014)

 • Péče o hemiparetického pacienta z pohledu rehabilitace – aktivní účast, FN Olomouc, 2006

 • Intervenční rehabilitace a koordinovaná mezioborová spolupráce u poúrazových nemocných s komplikovaným průběhem rehabilitace, MUDr. Krobot FN Olomouc a LF UP, 2005

 • Multidisciplinární rehabilitace, MUDr. Krobot FN Olomouc a LF UP, 2004

 • Muskuloskeletní poruchy lokte a předloktí, MUDr. Krobot FN Olomouc a LF UP, 2004

 • Rehabilitace v neurologii, neurofyziologie v rehabilitaci, Prof. Opavský FTK UP Olomouc, 2004

 • Funkční hodnocení a terapie pacientů s následky mozkových lézí v dospělém i dětském věku, MUDr. Krobot FN Olomouc, 2002

 • Rehabilitační cvičení u závratí a tinnitu, prof. Klačanský, FN a LF Olomouc, 1999

bottom of page